AGRANA Group

AGRANA w skrócie

AGRANA jest austriacką firmą przemysłową o międzynarodowym zasięgu. Dodajemy wartość do towarów rolnych, aby tworzyć produkty przemysłowe wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. AGRANA reprezentuje najwyższą jakość produktu, optymalne usługi, a także innowacyjne pomysły i wiedzę z zakresu rozwoju produktu – nasze produkty i usługi są doceniane przez naszych klientów na całym świecie, niezależnie od tego, czy są to globalni czy regionalni gracze.

Liczba pracowników

Całkowite przychody

Zakłady produkcyjne

9.000

2.9 Miliard €

55

segmenty biznesowe

Nasze segmenty biznesowe

Cukier, skrobia i owoce, to są nasze trzy segmenty biznesowe. Nasza zdywersyfikowana działalność obejmuje zakupy towarów, produkcję i działania marketingowe. Nasz cel: tworzenie wartości dodanej dla naszych klientów.

Owoce

Lider na rynku światowym w produkcji przetworów owocowych i czołowy producent koncentratów soków owocowych w Europie.

SKROBIA

Główny producent produktów ze SKROBII na potrzeby klientów oraz BIOETANOLU w Europie.

Cukier

Wiodący dostawca CUKRU w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

portfolio produktów

Odkryj nasze portfolio produktów

Nasi klienci wymagają najlepszych rozwiązań. Dostarczamy to dzięki: serwisowi, innowacyjności i wydajności. Wszystko jest oparte na wartościach firmy, takich jak szacunek dla środowiska i odpowiedzialność. To czyni nas preferowanym partnerem dla przemysłu spożywczego i innych firm technicznych.

Składniki żywności

Produkty kosmetyczne i farmaceutyczne

Zastosowania techniczne

Karma dla zwierząt

Nawozy

Bioetanol

Wizja & wartości

Wizja & wartości

W firmie AGRANA wszyscy mamy jedną wizję - być światowym liderem w zakresie rafinowania płodów rolnych do postaci cukru, skrobii i przetworzonych owoców. Nasza pasja dla jakości, wydajności i zrównoważonego rozwoju sprawia, że AGRANA jest naturalnym wyborem firm spożywczych i dla zastosowań technicznych na całym świecie.

Strategia

Strategia

Poprzez wzrost, efektywność i zrównoważone praktyki biznesowe stale zwiększamy wartość dodaną firmy. AGRANA uważa, że zrównoważone praktyki biznesowe są spójne z komercyjną, ekologiczną i społeczną odpowiedzialnością w całym łańcuchu wartości dodanej.

Obsługa rynku &
Orientacja na klienta

Obsługa rynku

Dodajemy wartość do towarów rolnych w celu produkcji wysokiej jakości artykułów spożywczych, pasz dla zwierząt i nawozów organicznych, a także produktów technicznych i pośrednich do zastosowań przemysłowych. Ważnymi filarami są tu długoterminowe i partnerskie relacje z klientami i dostawcami.

Orientacja na klienta

Oferujemy produkty i usługi, które w pełni odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów. Naszym celem jest odróżnienie się od konkurencji dzięki wysokiej jakości produktów, doskonałemu poziomowi obsługi, innowacyjnym pomysłom oraz odpowiedzialności ekologicznej i społecznej, która znajduje odzwierciedlenie w naszych działaniach. Jesteśmy kreatywni, elastyczni, oddani i zawsze szukamy nowych rynków dla naszych produktów. Nasza siła innowacyjna i prace badawczo-rozwojowe, wraz z naszymi nowymi produktami wprowadzanymi na rynek zgodnie z wymaganiami klienta, napędzają nasze przywództwo na rynku.

   

Organizacja

Organizacja

Nasza organizacja opiera się na zorientowanych na przynoszenie dochodów podmiotach zależnych operujących w segmentach cukru, skrobi i owoców. Są one nadzorowane przez spółkę holdingową, która prowadzi scentralizowane zarządzanie całą Grupą i zapewnia wsparcie za pośrednictwem skutecznej sieci komunikacyjnej mającej na celu zapewnienie regularnej wymiany informacji i wykorzystanie synergii.

Finanse

Finanse

Zysk stanowi podstawę trwałości ekonomicznej działalności naszego przedsiębiorstwa. Zapewniamy zrównoważony wzrost wartości przedsiębiorstwa oraz możliwość wypłaty dywidend udziałowcom poprzez ciągły wzrost i stałą poprawę wydajności, a także poprzez "nastawienie na zysk" - ciągłe dążenie do zwiększania zysków i optymalizacji procesów biznesowych i struktur we wszystkich naszych spółkach operacyjnych. Dążymy do dywersyfikacji ryzyka naszej działalności, aby osiągnąć zrównoważony globalny portfel biznesowy. Optymalizacja naszej wartości dodanej jest kamieniem węgielnym naszych starań, aby zapewnić ciągły wzrost wartości przedsiębiorstwa AGRANA.

Kadra zarządzająca &
pracownicza

Kadra zarządzająca & pracownicza

Jesteśmy międzynarodową Grupą firm. Łączy nas integralność, poświęcenie i świadomość społeczna. Promujemy wymianę informacji, komunikację, szkolenia i ciągły rozwój pracowników. Zachęcamy naszych pracowników do myślenia i działania w sposób odpowiedzialny i przedsiębiorczy. Każdy członek personelu przyjmuje odpowiedzialność za swój ciągły rozwój. Kierownictwo zapewnia wszystkim pracownikom możliwości i wsparcie niezbędne w tym celu. Nasze działania na rzecz rozwoju personelu stanowią integralną część naszych celów strategicznych. Każdy pracownik ma ważną rolę do odegrania w naszej firmie, która wymaga pełnego zaangażowania i podnoszenia umiejętności i wiedzy każdego dnia. Nasz styl pracy i przywództwo opierają się na współpracy i zaufaniu. Elastyczność i praca zespołowa są fundamentalne dla naszych struktur organizacyjnych i relacji międzyludzkich. Zarządzanie jest opłacane na podstawie wyników.

Środowisko

Środowisko

Nasze działania i decyzje są podejmowane z poszanowaniem natury i środowiska. Nasze produkty pochodzą z naturalnych źródeł, są opracowywane i produkowane w oparciu o najnowsze, wrażliwe ekologicznie procesy, które są niskoemisyjne i wydajne, a także ulegają biodegradacji i są przyjazne dla środowiska. AGRANA dąży do działania w zamkniętym cyklu ekonomicznym, który zapewnia, że wykorzystywane produkty rolne są poddawane recyklingowi w zakresie prawie 100%. Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników są kluczowym priorytetem naszych polityk operacyjnych i procedur.

Bezpieczeństwo produktu

Bezpieczeństwo produktu

Nasze rygorystyczne, certyfikowane standardy produkcyjne gwarantują bezpieczeństwo produktów dla naszych klientów. Koncentrujemy się na ciągłej poprawie standardów jakości i higieny żywności i pasz dla zwierząt, które produkujemy. Jako zobowiązanie wobec naszych klientów dążymy do pełnej identyfikowalności naszych produktów aż do ich naturalnych źródeł.

Public relations &
przejrzystość

Public relations & przejrzystość

Naszym celem jest odpowiednie uwzględnianie interesów całego społeczeństwa ogólnie, naszych akcjonariuszy w szczególności, naszych pracowników, mediów, naszych partnerów na rynku i opinii publicznej, informowanie o naszych celach, działaniach i wynikach. Dążymy do utrzymania wysokiego poziomu przejrzystości w zakresie wszystkich ważnych innowacji i rozwoju

zrównoważonego rozwoju

3 Zasady zrównoważonego rozwoju

Poniższe trzy zasady krótko podsumowują nasze spojrzenie na zrównoważony rozwój. Stanowią integralny element misji AGRANY i służą jako łatwe do zrozumienia i praktyczne wskazówki dla naszego kierownictwa i pracowników, w celu zapewnienia ciągłości ich codziennych działań.

Prawie 100% wykorzystanie użytych produktów rolnych

Szacunek wobec wszystkich naszych interesariuszy i społeczeństw, w których działamy

Współpraca oparta na długoterminowym partnerstwie z naszymi dostawcami i klientami